ul.Kłodzka 8 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300 info@zolnieruk.pl

Narciarstwo i snowboarding w okolicach Głuszycy

Zimą możliwe jest uprawiania sportów zimowych – narciarstwo i jazda na snowboardzie w miejscowościach:

Łomnica

Walim

Rzeczka

Sokolec, Przełęcz Sokola