ul.Kłodzka 8 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300 info@zolnieruk.pl

Prywatna linia komunikacyjna Głuszyca - Wałbrzych - Głuszyca

Trasę o długości 24 km pomiędzy Głuszycą i Wałbrzychem obsługujemy stale od 2003 roku. Codziennie kursują nasze 4 autobusy:

  • 20 miejscowy,
  • 33 miejscowy
  • 19 miejscowy
  • 15 miejscowy

Przystanki na linii Głuszyca Górna – Wałbrzych:

Głuszyca Górna: ul. Kłodzka (rondo), ul. Kłodzka 53 (na żądanie), ul. Kłodzka 13 (na żądanie), Głuszyca: ul. Grunwaldzka 26 – Park, ul. Łukasiewicza, ul. Sienkiewicza 8 (na żądanie), ul. Sienkiewicza 16, Jedlinka: ul. Noworudzka 17, ul. Kłodzka 6, Jedlina Zdrój: Plac Zwycięstwa (rondo), Glinica: ul. Kłodzka 24, ul. Kłodzka (na żądanie), Kamieńsk: ul. Kłodzka 77, ul. Kłodzka 42, Wałbrzych: Rusinowa – ul. Noworudzka 7 (na żądanie), ul. 11 listopada 19, ul. Sikorskiego

Przystanki na linii Wałbrzych – Głuszyca Górna:

Wałbrzych: ul. Sikorskiego, ul. 11 listopada 20, Rusinowa – ul. Noworudzka 8, Kamieńsk: ul. Kłodzka 54, Glinica: ul. Kłodzka 69, Kłodzka 53, Jedlina Zdrój: Plac Zwycięstwa (rondo), Jedlinka: ul. Noworudzka 24, Głuszyca: ul. Sienkiewicza 59, ul. Sienkiewicza 23, ul. Łukasiewicza, ul. Grunwaldzka (Dom Kultury), ul. Grunwaldzka 92, Głuszyca Górna: ul. Kłodzka 46, ul. Kłodzka (rondo)

Zobacz także: