ul.Kłodzka 8 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300 info@zolnieruk.pl

Polityka prywatności

Informacja dla klientów Centrum Nieruchomisci i Transportu Beata Żolnieruk

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że administratorami danych osobowych w Centrum Nieruchomisci i Transportu Beata Żolnieruk z siedzibą w Głuszycy Górnej ul. Kłodzka 8, 58-340 jest: Beata Żołnieruk – właściciel firmy
(dalej zwany: „ADO 1”);
Tel. 882068300 e-mail: info@zolnieruk.pl

Podanie danych osobowych (poza danymi wykorzystywanymi na cele marketingowe) jest konieczne do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz dla zawarcia umowy przewozu.

Podanie danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.

ADO 1 przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, sprzedaż biletów miesięcznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub równy okresowi przechowywania danych wymaganych z odrębnych przepisów i umów zawartych z organem kontrolujacym– w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto ADO 1 przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy).

ADO 1 przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w zakupie nieruchomości w zakresie realizacji usług
ADO1 przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przewozu w transporcie osobowym.

ADO 1 przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane są przechowywane przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Nieruchomości i Transportu Beata Żołnieruk są podmioty kontrolujące a w szczególności Marszałek Województwa Dolnoślaskiego

Klienci Centrum Nieruchomości i Transportu Beata Żołnieruk mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci Centrum Nieruchomości i Transportu Beata Żołnieruk mają prawo wniesienia skargi gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.