ul.Kłodzka 8 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300 info@zolnieruk.pl

Jak sprzedać mieszkanie szybko i bezproblemowo?

Chcąc sprzedać mieszkanie należy pamiętać o kilku istotnych sprawach, które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zgodnie z prawem. Istotne by przed sprzedażą nieruchomości przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, tak by proces sprzedaży przebiegł sprawnie i nie zniechęcił potencjalnego kupca.

Oto wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji dla sprzedaży następujących nieruchomości:

Mieszkanie spółdzielcze (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 1. Akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny albo przydział wydany przez spółdzielnię. Może to być również pismo potwierdzające przyjęcie w poczet członków spółdzielni lub przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe.
 2. Zaświadczenie wydane przez spółdzielnię, które potwierdzi, iż lokal jest Twoją własnością i nie jest zadłużony.
 3. Aktualny odpis księgi wieczystej, jeśli została założona.
 4. Gdy odziedziczymy mieszkanie niezbędny jest dokument o nabyciu spadku i uiszczeniu podatku od spadku.
 5. Zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu.
 6. Rachunki za media, bieżące książeczki opłat.

Lokal hipoteczny (z księgą wieczystą i udziałem w gruncie)

 1. Akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny.
 2. Aktualny odpis z księgi wieczystej.
 3. Zaświadczenie od zarządcy budynku o niezaleganiu z opłatami na fundusz remontowy i braku zadłużenia wobec wspólnoty (w tym również aktualne informacje o planach remontów i wpłatach na fundusz remontowy).
 4. Gdy odziedziczymy mieszkanie niezbędny jest dokument o nabyciu spadku i uiszczeniu podatku od spadku.
 5. Zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu.
 6. Rachunki za media, bieżące książeczki opłat.

Dom lub działka

 1. Akt notarialny umowy sprzedaży lub darowizny.
 2. Aktualny odpis z księgi wieczystej.
 3. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
 4. Informacja o przeznaczeniu działki na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 5. Mapa działki: ewidencyjna lub zasadnicza.
 6. Gdy odziedziczymy mieszkanie niezbędny jest dokument o nabyciu spadku i uiszczeniu podatku od spadku.
 7. Decyzja o wysokości podatku od nieruchomości.
 8. W przypadku działki w użytkowaniu wieczystym niezbędna jest umowa o ustanowienie tego prawa i decyzja o wysokości rocznej opłaty.
 9. Zaświadczenie o braku zameldowanych osób w sprzedawanym domu.
 10. W przypadku sprzedaży domu w stanie surowym, z rozpoczętą budową lub dom z rozbudową niezbędne jest ważne pozwolenie na budowę i dziennik budowy.
 11. W przypadku nieogrodzonej działki należy pokazać jej granice lub wyznaczyć ponownie jej granice zatrudniając geodetę.

Do przeprowadzenia transakcji kupna/sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne są następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. imiona rodziców,
 3. stan cywilny,
 4. miejsce zamieszkania,
 5. data urodzenia,
 6. PESEL,
 7. NIP,

Dla spółek i innych osób prawnych:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 2. REGON,
 3. NIP,
 4. umowa spółki,
 5. uchwała na zbycie/nabycie nieruchomości,