ul.Kłodzka 8 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300 info@zolnieruk.pl